Nyheter

 

 

 

 

 

Swedish Cat Paws är medlem i Cat Franciers Association (CFA)


Vår vision är att lyfta fram Cat Franciers Association i Sverige och visa på
en annorlunda organisation,ett annorlunda sätt att anordna utställningar
på och ett nytt bedömningssätt av våra katter.


Vi hoppas att under utställningarna kunna uppvisa katter som ännu inte
är representerade på svenska utställningar, kattraser som
ännu inte är godkända i Sverige för utställningar.


Klubben kommer att ha två utställningar per år, den ena under vinterhalvåret
och den andra någon av sommar-/höstmånaderna.
Stödpelarna för oss kommer att vara sponsorerna.


Dessa kommer att väl synliggöras bla på rosetterna, hemsidan,
media och internet och inte minst kommer de att ha möjlighet att finnas
med på våra utställningar.
Kreativitet, nytänkande och arbetslust
är viktiga ingredienser för oss som arbetar i klubben.