Styrelsen

Ordföranden
Emma Larsson

Kassör
Ulla Sandberg

Suppleant
Irene Jensen

Suppleant
Vakant

Revisor
Eva Andersson

*********

Har du frågor, om kostnad och inbetalning för medlemskap, inbetalning inför en utställning,
montrar under utställningarna eller sponsring under utställningarna; då skall du vända dig till Ulla

e-mail wamampys@swipnet.se

Har du frågor, om registreringar av katter och kattungar eller kanske frågor om katteri-namn,
då skall du vända dig till Irene

e-mail info@sunnybeach.de