Medlemskap 
 

Vill Du veta mer om Swedish Cat Paws, surfa runt på vår hemsida.
Du får också gärna kontakta Ulla i styrelsen.
E-mail: wamampys@swipnet.se

Medlem blir man genom att betala in årsavgiften.
Den är 300 kronor och 250:- för stödmedlemmar.
Fullvärdiga medlemmar i Sverak kan endast vara stödmedlem i
Swedish Cat Paws
Avgiften gäller per kalenderår. 
 

Bankgiro nummer: 422 - 3509 
 
IBAN nummer: SE32 6000 0000 0004 8007 7118
BIC/SWIFT KOD : HANDSESS